Ortezy na NFZ

W naszej pracowni można zrealizować zlecenia na ortezy z dopłatą NFZ. Ortezy projektujemy i wytwarzamy z zastosowaniem druku 3D. Technologia ta umożliwia nam wykonywanie precyzyjnych pomiarów pacjenta i służy jego wygodzie, której źródłem jest użytkowanie ortezy, dopasowanej do indywidualnej anatomii użytkownika. Specjalistyczne zlecenie na ortezę jest podstawą do ubiegania się o refundację z NFZ. Zlecenia na wyroby medyczne wymagają potwierdzenia we właściwym miejscowo oddziale NFZ.

Dofinansowanie NFZ do ortez

Kwoty dofinansowania NFZ do ortez są zróżnicowane i podlegają określonym limitom. Ceny ortez również są rozmaite. Na koszt zakupu ortezy wpływa sposób jej wytworzenia. Jeśli pacjent zdecyduje się na produkt ortopedyczny, którego cena przekracza limit refundacji, wówczas dopłaca różnicę między dofinansowaniem, a całkowitą ceną za produkt. Realizujemy również zlecenia na wkładki ortopedyczne. O refundację NFZ wyrobów medycznych mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w ZUS. Zaopatrujemy pacjentów w ortezy oraz wkładki ortopedyczne, które możemy dodatkowo personalizować według ich sugestii i upodobań.